ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
మిరపలో త్రిప్స్ నియంత్రణ
స్పినేటోరం 11.7 SC @ 10 మి.లీ లేదా ఫిప్రోనిల్ 5 SC @ 20 మి.లీ లేదా సియన్ట్రానిల్ప్రోల్ 10 OD @ 10 మి.లీ లను 10 లీటర్ల నీటితో స్ప్రే చేయాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
76
0
సంబంధిత వ్యాసాలు