ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
మంచి నాణ్యమైన మామిడి కోసం సూక్ష్మపోషకాలను పిచికారి చేయండి
రైతు పేరు - శ్రీ. మధు రాష్ట్రం- ఆంధ్రప్రదేశ్ సూచన - పంపుకు 20 గ్రాముల చొప్పున సూక్ష్మపోషకాలను పిచికారీ చేయాలి
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
315
3
ఇతర వ్యాసాలు