ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
మంచి థర్బూజ(మస్క్మోలాన్) వృద్ధికి సరైన నీటి మరియు పోషక నిర్వహణ
రైతు పేరు - శ్రీ. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి రాష్ట్రం - ఆంధ్రప్రదేశ్ సూచన - ఎకరాకి 13:0:45 @ 3 కిలోలను బిందు పద్దతి ద్వారా ఇవ్వండి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
924
4
ఇతర వ్యాసాలు