ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
బెండలో పండు తొలుచు పురుగులు
10 లీటర్ల నీటితో సైట్రానిలిప్రోల్ 10 OD @ 10 మి.లీ లేదా డెల్టామేత్రిన్ 1% + ట్రియజూఫోస్ 35% EC@ 10 మి.లీ లను పిచికారీ చేయాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
150
0
ఇతర వ్యాసాలు