ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
బాజ్రా గొంగళి పురుగుల నియంత్రణ
10 లీటర్ల నీటికి బౌవెరియా బాసియానా, ఒక ఫంగస్ బేస్ పౌడర్ @ 40 గ్రా లేదా బాసిల్లస్ తురింగెన్సిస్, బాక్టీరియా బేస్ పౌడర్ @10 గ్రా లను పిచికారి చేయండి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
265
0
ఇతర వ్యాసాలు