ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
ప్రత్తిలో మైట్ల నియంత్రణ
పత్తిలో మైట్ తాకిడిని నియంత్రించడానికి సల్ఫర్ 30 గ్రాములు లేదా ఒమైట్ 30 మీ.లీ 15 లీటర్ల నీటిలో కలిపి మొక్కల మీద పిచికారి చేయండి.
14
0
సంబంధిత వ్యాసాలు