ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
పుచ్చకాయ పంట యొక్క సరైన పెరుగుదల కోసం
రైతు పేరు - శ్రీ. అతు గుర్జర్ రాష్ట్రం - మధ్యప్రదేశ్ చిట్కా - ఎకరానికి 00:52:34 @ 3 కిలోలు డ్రిప్ ద్వారా ఇవ్వాలి.
ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగకరంగా ఉన్నట్లయితే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు గుర్తుపై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇవ్వబడిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి.
305
19
ఇతర వ్యాసాలు