క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
పంట మార్పిడి నిర్వహణ
కొత్త పంట పండించడానికి ముందు, పంట మార్పిడిని పరిగణలోకి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మంచి దిగుబడికి కోసం కుకుర్బిట్ కుటుంబం పంటలు, టమాటా, వంకాయ, ఘాటైన మిరప మరియు ఓక్రా ఇతర పంటలను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేయకూడదు, అయితే ఒకే బీజదళం మరియు రెండుబీజదళాలు గల విత్తనాలను (పంటలను)ఒక దాని తర్వాత ఒకటి పండించవచ్చు.
20
0
సంబంధిత వ్యాసాలు