ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
నిమ్మ నాణ్యత మెరుగుగా ఉండేందుకు తగిన పోషకాల నిర్వహణ
రైతు పేరు - శ్రీ సతీష్ పూజారి రాష్ట్రం - కర్నాటక పరిష్కారం - డ్రిప్ ద్వారా, ఒక్కో ఎకరానికి 0:52:34 @ 3 కిలోల చొప్పున ఇవ్వండి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
747
4
ఇతర వ్యాసాలు