ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
తోటల్లో పండ్లను ఆశించే పురుగులు
ఎకరాకు 4, 5 ఉచ్చులు సిద్ధం చేసి పాడైన పండ్లను ఎప్పటికప్పుడు సేకరించి వాటిని ధ్వంసం చేయాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
303
1
ఇతర వ్యాసాలు