అగ్రి జుగాడ్ఇండియన్ ఫార్మర్
డ్రెంచింగ్ చేయడానికి గాను సరికొత్త పరికరం
• ప్రారంభ దశలో పంటకు పురుగుమందులు, శిలీంద్రనాశకాలు మరియు ఎరువులు ఇవ్వాలి. • మీ పంటను మరియు వాతావరణాన్ని బట్టి డ్రెంచింగ్ చేయాలి. • వివిధ పంటలకు వివిధ రకాల డ్రెంచింగ్ పద్ధతులు ఉన్నాయి. • దీని గురించి మరింత సమాచారం ఈ వీడియోలో తెలుపబడింది. మూలం: ఇండియన్ ఫార్మర్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే, లైక్ చేయండి మరియు మీ స్నేహితులకు షేర్ చేయండి.
591
1
ఇతర వ్యాసాలు