క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
ఉద్యాన వన శాస్త్రంబీహార్ కృషి విశ్వవిద్యాలయం సబోర్
జామ మొక్కలకు అంటు కట్టు విధానం:
1) అంటు కట్టే మొక్కకు కనీసం ఒక సంవత్సరం వయస్సు ఉండాలి. 2)ఫిబ్రవరి నుండి అక్టోబర్ నెల వరకు జామకాయ మొక్కలకు అంటు కట్టడం మంచిది.
మూలం - బీహార్ కృషి విశ్వవిద్యాలయం సబోర్ మరింత తెలుసుకోవడానికి గాను ఈ వీడియో చూడండి, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే, లైక్ చేయండి మరియు మీ స్నేహితులకు షేర్ చేయండి!
43
1
సంబంధిత వ్యాసాలు