క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
ఉద్యాన వన శాస్త్రంబీహార్ కృషి విశ్వవిద్యాలయం సబోర్
జామకాయ పంట నిర్వహణ విధానం:
పెద్ద మొత్తంలో జామకాయ పంటను సాగు చేసేటప్పుడు మొక్క కత్తిరింపులు చేయడం అవసరం. చెట్టు యొక్క కొమ్మలను వికర్ణంగా కత్తిరించండి. కనీసం 2 సార్లు కత్తిరింపులు చేయాలి.
మూలం: బీహార్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం సబోర్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే, లైక్ చేయండి మరియు ఈ సమాచారాన్ని మీ రైతు స్నేహితులతో షేర్ చేయండి!
58
1
సంబంధిత వ్యాసాలు