క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
అగ్రి జుగాడ్ఫార్మర్ ఛాయిస్
చాఫ్ కట్టర్ యంత్రాన్ని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవలసిన విషయాలు!
1. ఎల్లప్పుడూ గేర్లు ఉన్న చాఫ్ కట్టర్ యంత్రాన్ని కొనాలి. 2. గేర్ ఉన్న చాఫ్ కట్టర్ యంత్రంతో, మీరు పచ్చి గడ్డిని ముందుకు వెనుకకు సులభంగా తీయవచ్చు. 3. గడ్డి యంత్రంలో చిక్కుకుంటే, మీరు గేర్ను వెనుకకు వేసి దానిని తీయవచ్చు. 4. ఈ యంత్రం సహాయంతో తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పని చేయవచ్చు.
మూలం: - ఫార్మర్ ఛాయిస్ ఈ వీడియోలో తెలిపిన సమాచారం మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటే, లైక్ చేయండి మరియు మీ స్నేహితులకు షేర్ చేయండి.
663
8
సంబంధిత వ్యాసాలు