ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
క్యాబేజీ పంటలో పొగాకు లద్దె పురుగు ముట్టడి
రైతు పేరు - శ్రీ. తకలకర్ విట్టల్ రాష్ట్రం - మహారాష్ట్ర చిట్కా - సైయాన్ట్రానిలిప్రోల్ @ 10.26% ఓ.డి @ 240 గ్రాములు 200 లీటర్ల నీటికి కలిపి ఎకరాకి చొప్పున మొక్కల మీద పిచికారీ చేయాలి.
59
0
ఇతర వ్యాసాలు