ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
క్యాప్సికంలో త్రిప్స్ యొక్క నియంత్రణ
సైయాత్రానిలిప్రోల్ 10 OD @ 3 మి.లీ లేదా ఇథియోన్ 50 SC @ 10 మి.లీ చొప్పున 10 లీటర్ల నీటితో పిచికారీ చేయాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
87
2
ఇతర వ్యాసాలు