క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
కూరగాయల మొక్కలు నాటిన తర్వాత వాటి నిర్వహణ
చల్లటి వాతావరణం కారణంగా నాటబడిన కూరగాయ మొక్కలు తీవ్రంగా పెరుగక పోతే,మొక్కలకు మందుని లోపలికి పంపుట (డ్రెంచింగ్) పద్దతిని చేయాలి. అరేవా12 గ్రా, ధనుస్తిన్ 20 గ్రా, హ్యూమిక్ పౌడర్ 25 గ్రా / పంప్ ను అన్నిటిని కలపాలి మరియు వాటికి ఇవ్వాలి..
5
0
సంబంధిత వ్యాసాలు