అంతర్జాతీయ వ్యవసాయంనోల్ ఫార్మ్
కర్ర పెండలం పంట సాగు మరియు కోత:
• కర్ర పెండలం పంటను మొక్క యొక్క కొమ్మల నుండి పెంచుతారు. ఈ కొమ్మలను రసాయన ద్రావణంలో ముంచి, ఆపై వాటిని మొక్కకు మొక్కకు మధ్య 1 మీటరు దూరం ఉండేలా నాటుకోవాలి. • మొక్కకు 1 నెల వయస్సు ఉన్నప్పుడు, ఇంటర్కల్చరల్ ఆపరేషన్స్ (కలుపు తీయుట మరియు ఎరువుల వేయడం) యంత్రం ద్వారా నిర్వహిస్తారు. • దుంపల సంఖ్యను రెట్టింపు చేయడానికి క్షేత్రంలో 25% తేమను నిర్వహించండి. • మొక్కలు నాటిన 8 నెలల తరువాత కాండాన్ని కోయవచ్చు మరియు మొక్క నాటిన 12 నెలల తరువాత వేర్లు కోతకు వస్తాయి. మూలం: నోల్ ఫార్మ్
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
229
0
ఇతర వ్యాసాలు