ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
కణజాలాన్ని పీడించే చీడ సోకడంతో మెంతుల ఉత్పత్తి దిగుబడి క్షీణించడం
రైతు పేరు – శ్రీ వాసు దేవ్ రాజు రాష్ట్రం – ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పరిష్కారం – ఒక్కో పంపునకు వేప సారం @ 10% @ 40 మి.లీ. చొప్పున స్ప్రే చేయండి
343
15
ఇతర వ్యాసాలు