ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
ఆవాల సాగు యొక్క సమీకృత యాజమాన్యం
రైతు పేరు - శ్రీ. ప్రదీప్ బెనివాల్ రాష్ట్రం - హర్యానా సలహా - 20 గ్రాముల మైక్రోన్యూట్రిఎంట్ను పంపు  నీటికి కలిపి మొక్కల మీద పిచికారి చేయండి.
451
1
ఇతర వ్యాసాలు