ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
ఆవాల పంట సరైన పెరుగుదలకు సూక్ష్మపోషకాలు అవసరం
రైతు పేరు: శ్రీ. సమర్ పటేల్_x000D_ రాష్ట్రం: ఉత్తరప్రదేశ్_x000D_ సూచన: మైక్రోన్యూట్రిఎంట్ 20 గ్రాములు ఒక పంపు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయండి.
545
1
సంబంధిత వ్యాసాలు