అంతర్జాతీయ వ్యవసాయంనోల్ ఫార్మ్
అతి పెద్ద నేరేడు పండు యొక్క సాగు విధానాలు:
1. ఈ పండు యొక్క మొక్కలను నెట్ క్రింద సాగు చేస్తారు 2. మంచి సైజు కాయ పొందడానికి గాను ఈ మొక్కలను 2 నుండి 3 రకాల మొక్కలతో అంటు కడతారు. 3. అంటు కట్టిన తర్వాత మొక్క పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందడానికి 2 సంవత్సరాలు పడుతుంది. 4. రెండవ సంవత్సరం నుండి, రేగి పండ్లు కోతకు సిద్ధంగా ఉంటాయి. 5. ఆకుపచ్చ రంగులో నిగనిగలాడుతున్న పండ్లను కోసి, గ్రేడింగ్ మరియు ప్యాకేజింగ్ కోసం పంపుతారు. మూలం: నోల్ ఫామ్
మరింత తెలుసుకోవడానికి, ఈ వీడియో చూడండి మరియు లైక్ చేసి షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు!
263
0
ఇతర వ్యాసాలు