આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિનોએલ ફાર્મ
હાઇડ્રોપોનિક ટેકનોલોજી દ્વારા કેપ્સિકમની ખેતી
• ગ્રીનહાઉસના બ્લોકમાં કેપ્સિકમ છોડ ફરીથી વાવેતર કરવામાં આવે છે. • છોડને પૂરા પાડવામાં આવતા પોષક તત્વો કમ્પ્યુટર દ્વારા નિયોજન કરવામાં આવે છે અને પોષક તત્વની ઉણપ દૂર કરવામાં આવે છે. • છોડને ટેકો આપવા દોરીથી બાંધવામાં આવે છે. • વાવેતરના 3 મહિના પછી લણણી કરવામાં આવે છે. • મરચાંની લણણી મશીનો અને માણસો દ્રારા કરવામાં આવે છે. સંદર્ભ: નોએલ ફાર્મ
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
155
0
અન્ય લેખો