AgroStar
निरोगी व जोमदार वाढ असलेले कोथिंबीरचे शेत
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
निरोगी व जोमदार वाढ असलेले कोथिंबीरचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री स्वप्नील जाधव राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - १९:१९:१९ @ ७०ग्रॅम प्रती पंप फवारणी तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
680
13
इतर लेख