આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક શેરડીનો પાક
ખેડૂત નામ: શ્રી સંજય મારૂતિ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: 19:19:19 @ 75 ગ્રામ + સુક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો @ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
902
5
અન્ય લેખો