આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક રીંગણ નો પાક
ખેડૂત નું નામ - શ્રી મયુર ચૌધરી_x000D_ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર_x000D_ સલાહ - 0:52: 34 @ 75 ગ્રામ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ નો 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
100
7
સંબંધિત લેખ