આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક રીંગણનો પાક
ખેડૂત નું નામ - શ્રી ઋષિ રાઉત રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 13:40:13 @3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ દ્વારા આપવું.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
286
9
અન્ય લેખો