આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક રીંગણનો પાક
ખેડૂત નું નામ - શ્રી પુરુષોત્તમ સોનકર રાજ્ય -છત્તીસગઢ સલાહ - સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ નો 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
142
2
અન્ય લેખો