આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક મરચાંનો પાક
ખેડૂત નું નામ - શ્રી હેમરાજ જી રાજ્ય - હરિયાણા સલાહ - 13:0:45 @75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
205
4
અન્ય લેખો