આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક મરચાંનો પાક
ખેડૂત નું નામ - શ્રી અન્નાસાહેબ ગાયકવાડ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 00:52:34 @ 3 કિગ્રા પ્રતિ એકર મુજબ આપવું અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
327
2
અન્ય લેખો