આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક મગ પાક
ખેડૂત નામ - શ્રી ચાવડા પલ રાજ્ય - ગુજરાત સલાહ - 19:19:19 @ 75 ગ્રામ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ નો પ્રતિ પંપ 15 ગ્રામ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
178
8
અન્ય લેખો