સ્વસ્થ અને આકર્ષક મકાઈ પાક !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક મકાઈ પાક !
ખેડૂત નું નામ: કમલેશ સોલંકી રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : 19:19:19 @ 75 ગ્રામ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ આપવું.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
19
7
અન્ય લેખો