આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક ભીંડા નો પાક
ખેડૂત નું નામ: શ્રી.ભાવેશભાઈ_x000D_ રાજ્ય: ગુજરાત_x000D_ સલાહ :12:61:00 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
46
0
અન્ય લેખો