આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક પપૈયા નો વૃદ્ધિ !
ખેડૂત નું નામ: રિતેશ પાલ રાજ્ય: મધ્ય પ્રદેશ સલાહ : 00:52:34 @3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ દ્વારા આપો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
17
3
અન્ય લેખો