આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક તલનો પાક
ખેડૂત નું નામ - શ્રી વિજય જેઠવા રાજ્ય - ગુજરાત સલાહ - સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વનો 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
66
9
અન્ય લેખો