આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક તરબૂચનો પાક
ખેડૂત નામ: શ્રી પ્રકાશ રાઠવા રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: પ્રતિ એકર 12:61:00 @3 કિલો ડ્રિપ માધ્યમથી આપવું તેમજ પ્રતિ પંપ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોની છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
587
2
અન્ય લેખો