આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક ડાંગર પાક
ખેડૂતનું નામ - શ્રી માનસ કુમાર રાજ્ય - છત્તીસગઢ સલાહ - 12: 61: 00 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણી માં ભેળવીને કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
322
11
સંબંધિત લેખ