ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક ગુલાબનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી શિવાજી શેલાર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - સુક્ષ્મ પોષકતત્વનો 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપનો છંટકાવ કરો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
552
8
સંબંધિત લેખ