આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક કોળાનો પાક
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ઉમેશ સોનાર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
80
0
અન્ય લેખો