ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક કેરી
ખેડૂતનું નામ - શ્રી આયુષ મૌર્ય રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ - 12:61:00 @3 કિલો પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
194
11
સંબંધિત લેખ