આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
સ્વચ્છ દૂધ ઉત્પાદન માટેની બાબત
દૂધ જે વાસણમા દોહવાનુ હોય, તે વાસણ સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલનુ ચુસ્ત ઢાંકણાવાળુ સ્વચ્છ હોવુ જરૂરી છે.
આ માહિતીને લાઈક અને શેર કરો.
220
0
સંબંધિત લેખ