સ્માર્ટ ખેતીઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇનોવેશન
સ્માર્ટ સિંચાઇ મોનીટરીંગ સિસ્ટમ
• જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ નિરીક્ષણ માટે._x000D_ • જો જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે છે, તો આપમેળે વાલ્વ બંધ થઈ જશે. _x000D_ • કેવી રીતે આ સ્માર્ટ ટેક્નોલોજી કામ કરે છે તે માટે જુઓ આ વિડીયો._x000D_
આપેલ ટેક્નોલોજી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ ને પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
234
0
અન્ય લેખો