આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિજુઆન બ્રાવો
સ્ટ્રોબેરી લણણી મશીન
1. આ મશીન સ્ટ્રોબેરી ફળ ને તોડીને તેને કન્વેયર પટ્ટા પર રાખે છે. 2. આ પટ્ટો મશીન ઉપર બેઠેલ ઓપરેટર તરફ ઉપર તરફ જાય છે. 3. લણણી કરેલ ફળ ઓપરેટર દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવે છે.
સંદર્ભ: જુઆન બ્રાવો સ્ટ્રોબેરી લણણી પ્રક્રિયા વિશે વધુ જાણવા આ વિડિયો જોવાનું ભૂલશો નહીં. લાઈક કરીને અન્ય મિત્રોને શેર કરો!
90
0
અન્ય લેખો