સોયાબીન માં થડ વેધક !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સોયાબીન માં થડ વેધક !
ખેડૂત નું નામ: અર્પિત ઉપાધ્યાય. રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ. સલાહ : થાયોક્લોપ્રિડ 21.70% એસસી @ 300 મિલી પ્રતિ 200 લિટર પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
61
31
અન્ય લેખો