આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સોયાબીન પાકમાં પાન ખાનાર ઈયરનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. અતિશ્રેય દુબે રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: થાયોડીકાર્બ 70% ડબલ્યુપી @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
349
4
અન્ય લેખો