ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સોયાબીનમાં પાન ખાનારી ઈયળનું નિયંત્રણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી વીરેન્દ્ર સિંહ ચૌહાણ રાજ્ય - મધ્યપ્રદેશ સલાહ - ઇમામેકટિન બેન્ઝોએટ 5% એસજી @ 100 ગ્રામ પ્રતિ એકર છટકાવ કરવો
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
554
2
સંબંધિત લેખ