સલાહકાર લેખકૃષિ જાગરણ
સુરક્ષિત ખેતી
પોલીહાઉસ એટલે શું? પોલીહાઉસ અથવા ગ્રીનહાઉસએ કાચ અથવા પોલીથીન જેવા અર્ધપારદર્શક સામગ્રીમાંથી બનાવેલ ઘર અથવા માળખું છે કે જ્યાં નિયંત્રિત હવામાનની પરિસ્થિતિમાં છોડની ઉગાડવામાં આવે છે. માળખાનું કદ જરૂરીયાત પ્રમાણે નાના થી લઈને મોટા કદની બિલ્ડિંગ પ્રમાણે જુદા હોઈ શકે. ઉપરના બધા, ગ્રીનહાઉસ કાચનું ઘર છે જેમાં આંતરિક ઉષ્ણ છે જયારે સૂર્યના કિરણો તેના પર પડે છે ત્યારે ઘર ગ્રીનહાઉસ ગેસને બહાર જતા રોકે છે. તેથી, જયારે બહાર ઠંડક છે, ત્યારે અંદરનું તાપમાન છોડ માટે યોગ્ય રહે છે. ગ્રીનહાઉસ અને પોલી હાઉસ વચ્ચેનો તફાવત ● પોલીહાઉસએ ગ્રીનહાઉસનો પ્રકાર છે અથવા આપણે કહી શકીએ કે તે ગ્રીનહાઉસનું નાનું સ્વરૂપ છે, જ્યાં પોલીથીન કવર તરીકે વાપરવામાં આવે છે. ● વિકાસશીલ દેશો જેવાકે ભારતમાં, પોલીહાઉસ ખેતી પ્રખ્યાત ગ્રીનહાઉસ તકનીક છે કારણકે તે બનાવવું સરળ છે ને સાચવવું સરળ છે. ● લેથ હાઉસ એક વધારે ગ્રીનહાઉસ તકનીક છે જ્યાં કવર તરીકે લાકડાનો ઉપયોગ થાય છે. ● ગ્રીનહાઉસની સરખામણીમાં પોલીહાઉસ સસ્તું છે પણ ગ્રીનહાઉસ એ પોલીહાઉસ કરતા વધારે ટકનાર છે.
પોલીહાઉસમાં ઉગાડવાના પાકો ● પપૈયા, સ્ટોબેરી વગેરે ફળો ઉગાડી શકાય. ● કોબીજ, કારેલા, મરચી, મૂળો, ફ્લાવર, મરચી, કોથમીર, ડુંગળી, પાલક,ટામેટા વગેરે શાકભાજી ઉગાડી શકાય. ● ફૂલો જેવાકે કર્મેશન, જર્ભરા, ગલગોટા, ઓર્કિડ અને ગુલાબ સરળતાથી વિકસાવી શકાય છે. સ્ત્રોત: કૃષિ જગત જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
479
0
સંબંધિત લેખ