યોજના અને સબસીડીનકુમ હરીશ
₹૨૫,૦૦૦ સુધીની સહાય !!
😍અરે વાહ આવી ગઈ છે ખુબ સરસ યોજના,બોરવેલ સહાય યોજના જે ખેડૂતો માટે બનશે મદદરૂપ તો જાણીએ વધુ માહિતી વિડીયો દ્રારા કઈ રીતે અને કેટલી મળવાપાત્ર છે સહાય. સંદર્ભ : નકુમ હરીશ આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
150
26
અન્ય લેખો