સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સીતાફળના ખેતર માટે પાણીનું વ્યવસ્થાપન
સીતાફળના ખેતરમાં સવારે 6 વાગ્યા થી 8 વાગ્યાની વચ્ચે પાણીની સિંચાઈ કરવી જોઈએ, જેથી ભેજનું નિયમન થઈ શકે અને ફૂલ અવસ્થામાં પિયત માટે પાણીનો પૂરતો ઉપયોગ કરી શકાય છે,જેના કારણે ફળનો વિકાસ પૂરતા પ્રમાણમાં થાય છે. • ડ્રિપ સિંચાઇ (ટપક પદ્ધતિ) પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરો; જેના લીધે 50% થી 70% સુધીની પાણી બચત થાય છે. વૃક્ષની પાર્શ્વ બાજુએ પર બે બાજુ પર સ્થાપિત થવું જોઈએ. વધુમાં, દરેક બાજુ પર બે ડ્રીપર્સ મૂકવા જોઈએ. આમ કરવાથી મૂળના વિસ્તારની આસપાસના પાણીનો જથ્થો સમાન રીતે વિતરિત થવામાં મદદ મળે છે, જેનાથી છોડનો વિકાસ સારો થાય છે. અને પાણી પણ બચાવી શકાય છે.
• બગીચામાં ઓર્ગેનિક અથવા પ્લાસ્ટિક ઓવરલે/કવરનો ઉપયોગ કરીને પાણી બચાવી શકાય છે અને અસરકારક રીતે પાક મેળવી શકાય છે. વૃક્ષની આસપાસ ડાંખળીઓમાં ઓવરલે/કવરને બાંધવી જોઈએ. ઓર્ગેનિક ઓવરલે/કવરનો ઉપયોગ કરવા માટે, દરેક વૃક્ષની આસપાસ 8-10 કિગ્રા શેરડી અને સૂકા ઘાસનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઓર્ગેનિક ઓવરલે/કવર જો પુષ્કળ પ્રમાણમા પ્રાપ્ય હોય તો વૃક્ષના છાયાની હદ સુધી ઓર્ગેનિક કવરનો ફેલાવો કરવો જોઈએ. કારણ કે ઝાડના મૂળ વૃક્ષનો છાંયડો હોય ત્યાં સુધીના વિસ્તારમાથી પાણી અને પોષક તત્ત્વોનો ઉપયોગ કરે છે. સ્ત્રોત- એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્ર જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
472
9
સંબંધિત લેખ