ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિનોએલ ફાર્મ
સાબુદાણાની ખેતી અને લણણી
1. સાબુદાણા નો પાક થડ કાપીને વાવેતર કરવામાં આવે છે. આ થડ ને રાસાયણિક દ્વાવણથી ઉપચાર કરવામાં આવે છે અને પછી 1 મીટરના અંતરે લગાવામાં આવે છે. 2. જ્યારે છોડ 1 મહિનાનો હોય છે, ત્યારે મશીન દ્વારા નીંદણ કરી અને ખાતરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 3. કંદની સંખ્યાને બમણી કરવા માટે વિસ્તારમાં 25% ભેજનું પ્રમાણ જાળવવું. 4. રોપણીના 8 મહિના પછી થડ લણણી માટે તૈયાર થાય છે અને 12 મહિના પછી મૂળિયા કાપણી માટે તૈયાર થઇ જાય છે. સંદર્ભ: નોએલ ફાર્મ
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
229
0
સંબંધિત લેખ